?

Log in

No account? Create an account
 
 
08 July 2020 @ 12:00 am
000; n.o.t.e ★彡  
I moved to [info]chunaholic 
 
 
I'm: excitedexcited
Listen to: True love by Jaejoong & Yoochun
 
 
 
Blue: junsu kiss xiahkycrystalplane on December 18th, 2009 02:22 pm (UTC)
trời ơi mình yêu cái header quá :X
Dorie-chan ★彡dorothydevere on December 19th, 2009 05:24 am (UTC)
hí hí ♥
bị sai chính tả 1 chữ mà mình chưa có thời gian sửa :">